met de steun van de provincie
Webmaster: lvg © Alle rechten voorbehouden.
Home
Carnaval in Vlaams-Brabant
Een nieuwe koepelvereniging ‘Carnaval in Vlaams-Brabant ?
De koepelvereniging ‘Carnaval in Vlaams-Brabant’ werd in 2003 opgericht als een culturele koepel van de provincie Vlaams-Brabant met als doel het carnaval en in het bijzonder de carnavalstoeten in onze provincie te steunen. Alle organisatiecomités van de Vlaams-Brabantse steden/gemeenten die een carnavalstoet organiseren, maken deel uit van de koepelvereniging.
In 2018 is cultuur niet langer een provinciale bevoegdheid. De koepelvereniging is dan ook momenteel bezig met een reorganisatie.
Tijdens een overgangsperiode waarin het nieuwe bovenlokale cultuurdecreet vorm krijgt, zal de Vlaamse Gemeenschap de verenigingen die in het verleden een subsidie ontvingen van de provincie verder subsidiëren. Dit wil voor onze koepelvereniging zeggen dat we in 2018 en 2019 kunnen rekenen op een subsidie en onze werking verder zetten.
We zijn momenteel bezig om de nieuwe structuur en werking uit te werken.
11 november 2017
AfficheVLBR2018_A3.pdf